شوددرقبال همسرشان ,شيرين شوددرقبال ,زندگيشان شيرين ,اينكه زندگيشان ,مردهابراي اينكه ,شيرين شوددرقبال همسرشان ,زندگيشان شيرين شوددرقبال ,اين

مردهابراي اينكه زندگيشان شيرين شوددرقبال همسرشان چه بايدكنند؟

1- سرپرستي

2- مهرورزي

3- احترام گذاشتن

4- خوش اخلاقي

5- پرهيز از ايراد گرفتن و بهانه جويي

6- دلجويي كردن

7- عيبجويي نكردن از اعضاي خانواده زن

8- ناديده گرفتن لغزش ها و مراقبت از وي و

9- چشم پوشيدن از غيرهمسر

10- سپاسگزار بودن

11- پاكيزگي و نظافت

13- پرستاري كردن پدرانه

14- تنظيم دخل و خرج خانواده وپرداخت نفقه(نيازهاي معمول همسر)

15- پذيرش جنسيت فرزند

16- اجتناب از طلاق مگردرشرايط خاص

منبع اصلی مطلب : چه کسی بهتر از خدا؟
برچسب ها : شوددرقبال همسرشان ,شيرين شوددرقبال ,زندگيشان شيرين ,اينكه زندگيشان ,مردهابراي اينكه ,شيرين شوددرقبال همسرشان ,زندگيشان شيرين شوددرقبال ,اين
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مردهابراي اينكه زندگيشان شيرين شوددرقبال همسرشان چه بايدكنند؟